Produkty firmy TARGET S.A.

Tanos 50 WG

Środek grzybobójczy w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym i kontaktowym do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego w zwalczaniu zarazy ziemniaka (w tym ograniczaniu zarodników pływkowych powodujących infekcje na młodych bulwach), alternariozy ziemniaka oraz chorób grzybowych roślin warzywnych.

- środek dwuskładnikowy o działaniu kontaktowym i wgłębnym- semi- systemicznym tzn., że wolno przemieszcza się w i na roślinie
- działanie lecznicze do 2 dni po wystąpieniu infekcji
- trudno zmywalny
- formulacja WG- wygodna w stosowaniu, łatwo rozpuszczalna
- bezpieczny dla środowiska, brak pozostałości w bulwach
- unikalne działanie gazowe
- wielomiejscowe i wielokierunkowe działanie w roślinie uprawnej
- działa w każdym stadium rozwoju patogena
- działanie zabezpieczające bulwy (polecany na ostatniezabiegi)
- poprawia jakość bulw do przechowywania
- możliwość wielokrotnego stosowania w sezonie
- działa na obydwie formy alternariozy (solani i alternata)

opakowania: 6 g; 25 g

Tagi Produktu: środki ochrony roślin, środki grzybobójcze, preparaty grzybobójcze, Linia czerwona target

Lista wszystkich produktów firmy (147):

  • Signum 33 WG
  • Acrobat MZ 69 WG
  • Dithane NeoTec 75 WG - Zaprawa
  • Tanos 50 WG
  • Thiram Granuflo 80 WG
  • Kaptan Zawiesinowy 50 WP
  • Topsin M 500 SC
  • Score 250 EC
  • Ridomil Gold MZ 67,8 WG
  • Amistar 250 SC