Produkty firmy TARGET S.A.

Kaptan Zawiesinowy 50 WP

Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni i gruszy przed parchem jabłoni i parchem gruszy, wiśni przed gorzką zgnilizną wiśni, fasoli szparagowej przed chorobami grzybowymi i bakteriozą obwódkową oraz roślin ozdobnych przed fuzariozą.

Zalety:
- zawiera jedną z podstawowych substancji aktywnych stosowanych w ochronie jabłoni przed parchem (środek można stosować przez cały okres wegetacyjny)
- działa poprzez blokowanie procesów oddechowych patogenów
- niskie ryzyko uodpornienia się patogenów
- niska toksyczność w stosunku do organizmów pożytecznych
- korzystnie wpływa na kondycję drzew (powoduje zwiększenie blaszek liściowych, zwiększenie ilości chlorofilu, lepsze wybarwienie owoców)

opakowania: 15 g

Tagi Produktu: środki ochrony roślin, środki grzybobójcze, preparaty grzybobójcze, Linia czerwona target

Lista wszystkich produktów firmy (147):

  • Signum 33 WG
  • Acrobat MZ 69 WG
  • Dithane NeoTec 75 WG - Zaprawa
  • Tanos 50 WG
  • Thiram Granuflo 80 WG
  • Kaptan Zawiesinowy 50 WP
  • Topsin M 500 SC
  • Score 250 EC
  • Ridomil Gold MZ 67,8 WG
  • Amistar 250 SC