Produkty firmy TARGET S.A.

Targa Super 05 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania chwastów jednoliściennych (perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, włośnicy zielonej) po ich wzejściu w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych i sadowniczych w okresie wegetacji oraz do zwalczania perzu właściwego w zespole upraw pożniwnych. Środek wykazuje działanie układowe.

Tagi Produktu: środki ochrony roślin, preparaty na chwasty, środki chwastobójcze, linia czerwona target

Lista wszystkich produktów firmy (147):

  • Trio Chlor
  • Tester Cl pH
  • Extra Chlor
  • Calcid Minus
  • Aqua Biocyd
  • Alkosol Plus
  • Alkasol Rand
  • Alkasol Flox
  • Ex-bacteria żel dezynfekcyjny