Produkty firmy TARGET S.A.

Polyversum WG

Środek ochrony roślin zawierający żywy organizm (w formie zarodników), przeznaczony do ochrony strefy korzeniowej przed chorobami grzybowymi.
Niepatogeniczny grzyb Pythium oligandrum jest pasożytem niektórych gatunków grzybów chorobotwórczych. Zasiedla on strefę korzeniową eliminując poprzez konkurencyjne działanie niektóre grzyby chorobotwórcze. Jednocześnie stymuluje wzrost roślin poprzez wprowadzenie do nich fitohormonów oraz fosforu i cukrów. Stymulacja ta rozpoczyna się podczas bezpośredniego kontaktu grzybni i młodej tkanki roślin.
1. Środek najskuteczniej działa w podłożu o temperaturze 12-25oC oraz pH 5,5-7,5.
2. Po zastosowaniu środka Polyversum WP nie stosować doglebowo chemicznych środków grzybobójczych.
Środek zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji) NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCZY

opakowania: 2 g; 5 g

Tagi Produktu: linia zielona target, środki grzybobójcze, preparaty grzybobójcze

Lista wszystkich produktów firmy (147):

  • Trio Chlor
  • Tester Cl pH
  • Extra Chlor
  • Calcid Minus
  • Aqua Biocyd
  • Alkosol Plus
  • Alkasol Rand
  • Alkasol Flox
  • Ex-bacteria żel dezynfekcyjny