Produkty firmy TARGET S.A.

Gardenfoska saletrzak

Saletrzak to granulowany nawóz azotowy, bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, zawierający dwie formy azotu: azotanową i amonową. Polecany jest do nawożenia roślin głównie w okresie ich maksymalnego wzrostu wegetatywnego.

Zawartość tylko jednego głównego składnika pokarmowego pozwala w sposób bardzo dokładny zbilansować zawartość fosforu w glebie w stosunku do innych mikroelementów i zapewnić optymalny wzrost roślin.

Opakowanie: 4kg

Tagi Produktu: Linia czerwona target, nawozy ogrodnicze, nawożenie roślin, nawozy jednoskładnikowe, nawozy saletrowe

Lista wszystkich produktów firmy (147):

  • Trio Chlor
  • Tester Cl pH
  • Extra Chlor
  • Calcid Minus
  • Aqua Biocyd
  • Alkosol Plus
  • Alkasol Rand
  • Alkasol Flox
  • Ex-bacteria żel dezynfekcyjny